ΝΕΑ

SafeACL: Ligament reconstruction based on subject-specific musculoskeletal and finite element models” International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019), 15-17 July 2019, Patras, Greece.

 Patras lnnovation Quest  (PATRAS IQ) 2019.

 K. Filip; D. Stanev; K. Moustakas, “An oculomotor model for kinematics and dynamics simulation Conference”, XXVII Congress of the International Society of Biomechanics, Calgary, 2019.

D. Stanev; K. Moustakas, “Modeling and analysis of redundant musculoskeletal systems using null space projection Conference”, XVII International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics (TGCS), Canmore, 2019

Παρουσίαση του έργου SafeACL στο πλαίσιο των εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμβιομηχανικής στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2018.