ΕΤΑΙΡΟΙ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ) είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην χώρα με έτος ίδρυσης το 2000. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδος. Το ΕΚΕΤΑ διαθέτει πέντε ερευνητικά ινστιτούτα που καλύπτουν διάφορους τομείς όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μηχανική, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα, Υγεία, Αγροβιοτεχνολογία, Ευφυής Γεωργία, Ασφάλεια και άλλους σχετικούς φορείς.

POLYTECH

Η Εταιρεία POLYTECH Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας από το 1984. Η αφετηρία της εταιρείας σηματοδοτήθηκε με την κατασκευή των πρώτων ελληνικών υπολογιστών ΠΥΘΙΑ και ΠΗΓΑΣΟΣ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 που βοήθησε στην εισαγωγή της Πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία.Σκοπός της Εταιρείας ήταν, είναι και παραμένει η παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών  και προώθηση νέων εφαρμογών που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Στη κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί μια πληθώρα εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων διδασκαλίας που αναβαθμίζουν το γνωστικό επίπεδο στη Πρωτοβάθμια –Δευτεροβάθμια– Τεχνική– επαγγελματική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (VVR-UPAT)

Η ερευνητική ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας (VVR group) ιδρύθηκε το 2012 και είναι μία από τις 8 ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (WCL), του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών (UPAT). Η ομάδα VVR ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη στις ερευνητικές περιοχές της Ανίχνευσης Σύγκρουσης, της Απτικής Αλληλεπίδρασης, της Εικονικής Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης Ανθρώπων, της Μοντελοποίσης Παραμορφώσιμων Μοντέλων, της Στερεοσκοπικής Όρασης, της Απεικόνισης Πληροφορίας, της Αναζήτησης με βάση 3D περιεχόμενο και των Βιομετρικών με εφαρμογή σε περιοχές όπως η προσβασιμότητα, η αναπροσαρμογή, η εικονική πραγματικότητα και τα γραφικά πραγματικού χρόνου.

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Η Εταιρεία POLYTECH Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας από το 1984. Η αφετηρία της εταιρείας σηματοδοτήθηκε με την κατασκευή των πρώτων ελληνικών υπολογιστών ΠΥΘΙΑ και ΠΗΓΑΣΟΣ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 που βοήθησε στην εισαγωγή της Πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία.Σκοπός της Εταιρείας ήταν, είναι και παραμένει η παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών  και προώθηση νέων εφαρμογών που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Στη κατεύθυνση αυτή έχουν υλοποιηθεί μια πληθώρα εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων διδασκαλίας που αναβαθμίζουν το γνωστικό επίπεδο στη Πρωτοβάθμια –Δευτεροβάθμια– Τεχνική– επαγγελματική εκπαίδευση.